Betingelser

Når du melder dig ind i foreningen RoskildeBio.nu betaler du kontingent - i første omgang et halvt kontingent for anden halvdel af 2019. Det koster 125 kr.
Årskontingentet er 250 kr. (i 2020)

Som medlem støtter man foreningens arbejde for at etablere en permanent biograf i Roskilde, hvor der kan vises kvalitetsfilm. Man modtager mails om foreningens arbejde og de arrangementer, der finder sted i løbet af året.

Man kan udmelde sig af foreningen inden 30 dage og få kontingentet refunderet minus et ekspeditionsbeløb på kr. 25. Foreningsåret er kalenderåret.

Privatlivspolitik

Alle personoplysninger i forbindelse med medlemskabet opbevares af Foreningsadministrator.dk på en sikret server. Oplysningerne anvendes udelukkende i forbindelse med foreningens kontakt med medlemmerne, og videregives ikke til tredjemand. Alle oplysninger slettes senest 30 dage efter udmeldelse eller 60 dage efter manglende kontingentbetaling.

Udmeldelse kan ske via medlemsportalen eller ved en mail til info@roskildebio.nu

RoskildeBio.nu
CVR: 40595082
Kontakt: info@roskildebio.nu