Betingelser

Når du melder dig ind i foreningen RoskildeBio.nu betaler du kontingent.

Som medlem støtter man foreningens arbejde for at etablere en permanent artcinema i Roskilde, hvor der kan vises kvalitetsfilm. Man modtager mails om foreningens arbejde og de arrangementer, der finder sted i løbet af året.

Man kan udmelde sig af foreningen inden 30 dage efter indmeldelsen og få kontingentet refunderet minus et ekspeditionsbeløb på kr. 25. Foreningsåret er kalenderåret. Udmeldelse skal ske til: kasserer@roskildebio.nu

I begyndelsen af hvert år udsendes en faktura på medlemskontingentet til medlemmerne. Hvis et medlem ønsker at melde sig ud, skal det i følge vedtægterne ske skriftligt til kasserer@roskildebio.nu. Udmeldelsen skal ske inden fakturaens sidste betalingsdato.

Hvis fakturaen ikke er betalt inden sidste betalingsdato udsendes en ny faktura med et rykkergebyr på 25 kr.

 

Privatlivspolitik

Alle personoplysninger i forbindelse med medlemskabet opbevares af Foreningsadministrator.dk på en sikret server. Oplysningerne anvendes udelukkende i forbindelse med foreningens kontakt med medlemmerne, og videregives ikke til tredjemand. Alle oplysninger slettes senest 30 dage efter udmeldelse eller 60 dage efter manglende kontingentbetaling.

RoskildeBio.nu
CVR: 40595082
Kontakt: info@roskildebio.nu